19:00 | THURSDAY | 17/05/2018 Live Thursday

English Caption Below]

Cảm ơn các bạn đã tới Colette tham gia Live music vào thứ 5 tuần trước với band nhạc của chúng tôi.
Nếu bạn tuần trước chưa đi được, tuần này Colette tiếp tục tổ chức đêm nhạc "Live Thursday by Colette", chia sẻ phút giây nhẹ nhàng trong bầu không khí ấm áp bên cạnh bạn bè, đồng nghiệp hay người thân yêu của bạn.

Chương trình nhạc sống tối thứ 5 hàng tuần, từ 8pm-10pm tại COLETTE'S 32 WINE BAR & BISTRO

***Đặc biệt: TIếp tục tặng ngay 1 ly rượu vang hoặc 1 ly classic cocktail dành cho các quý bà và quý cô khi tới nhà hàng.

Đặt bàn ngay: 091 924 22 06
CONTACT32@COLETTEGROUP.COM
------------------------------------------------------
Thank you for coming to COLETTE'S 32 WINE BAR & BISTRO for Live Music last Thursday with our band.

If you didn't join last week, Colette continued to create live music "Live Thursday by Colette", sharing the moment, enjoy chill time in a warm atmosphere with our 5 talented artists together and with your friends, colleagues or lovers.

Every Thursday from 8pm to 10pm
Complimentary 1 Glass of Wine or Classic Cocktail for all ladies and women.
Book a table: 091 924 22 06
CONTACT32@COLETTEGROUP.COM

month party
©Linkhanoi.co,ltd Copyright 2009, All Rights Reserve.