My Blog

Hanoi Pubs & Bars

You like bars and Pubs? Join our group on Facebook. This group is all about Pubs & Bars industry in Hanoi 🇻🇳.. In order to remain a fun and friendly group: 1. We love Pubs & Bars venues, all drinks, Cocktails and events! Feel free to post reviews or share pics and comments about your […]

Savage 3 Year Anniversary

***English below*** PHẦN III: Và tất nhiên, chuỗi tiệc kỷ niệm 3 năm của Savage sẽ không thể thiếu một bữa tiệc kéo dài 12 tiếng. Phần cuối cùng của bữa tiệc sinh nhật 3 tuổi của Savage sẽ có sự góp mặt của tất cả những cái tên DJ yêu thích của chúng tôi […]